Pagina ${page_nr}/${page_count}

Pagina ${page_nr}/${page_count}

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%
Vragen Digitale ondernemerspeiling Regionaal Economische Agenda West-Friesland

Welkom bij de Ondernemerspeiling West-Friesland

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%
Bent u bekend met de Regionale Economische Agenda West-Friesland?
Voorbeelden van projecten zijn: Startersloket, Werkbij West-Friesland (Platform jong talent), glasvezelaanleg, Seed Valley Talent, toeristische marketing (Holland boven Amsterdam)

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%
Welk rapportcijfer geeft u als ondernemer aan onderstaande onderwerpen?
Ondernemers- / vestigingsklimaat in uw gemeente
1 = zeer slecht, 10 = zeer goed

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%
Welk rapportcijfer geeft u als ondernemer aan onderstaande onderwerpen?
Uw bedrijfsomgeving
1 = zeer slecht, 10 = zeer goed

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%
Welk rapportcijfer geeft u als ondernemer aan onderstaande onderwerpen?
Beschikbaarheid personeel in de regio West-Friesland
1 = zeer slecht, 10 = zeer goed

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%
Welk rapportcijfer geeft u als ondernemer aan onderstaande onderwerpen?
Beschikbaarheid bedrijfshuisvesting in de regio West-Friesland
1 = zeer slecht, 10 = zeer goed

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%
Welk rapportcijfer geeft u als ondernemer aan onderstaande onderwerpen?
Regeldruk in uw gemeente
1 = zeer slecht, 10 = zeer goed

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%
Welk rapportcijfer geeft u als ondernemer aan onderstaande onderwerpen?
Dienstverlening door uw gemeente
1 = zeer slecht, 10 = zeer goed

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%
Welk rapportcijfer geeft u als ondernemer aan onderstaande onderwerpen?
Vergunningverlening door uw gemeente
1 = zeer slecht, 10 = zeer goed

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%
Welk rapportcijfer geeft u als ondernemer aan onderstaande onderwerpen?
1 = zeer slecht, 10 = zeer goed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Weet niet
Ondernemers- / vestigingsklimaat in uw gemeente
Uw bedrijfsomgeving
Beschikbaarheid personeel in de regio West-Friesland
Beschikbaarheid bedrijfshuisvesting in de regio West-Friesland
Regeldruk in uw gemeente
Dienstverlening door uw gemeente
Vergunningverlening door uw gemeente

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%

Pagina ${page_nr}/${page_count}
${progress_percentage}%