Samenvatting resultaten Online panel Akwa GGZ

Bijna 600 professionals denken in het Online panel van Akwa GGZ mee over continue kwaliteitsverbetering in de ggz. Hier vind je een samenvatting van het nieuwste rapport met uitkomsten van de enquête over zingeving in de psychische hulpverlening.

Belangrijkste resultaten vragenlijst zingeving

Zingeving onderdeel visie van de organisatie
 • Ruim 60% van de respondenten geeft aan dat zingeving een onderdeel is van de visie van de organisatie
 • 19% geeft aan dat dit geen onderdeel is van de visie en 19% geeft aan dit niet te weten
 • Respondenten werkzaam in een ggz-instelling geven vaker aan dat zingeving geen onderdeel van de visie is of dat zij dit niet weten, dan vrijgevestigden

Zingeving onderdeel van
 • Zingeving is onderdeel in verschillende stadia van de behandeling
 • De meest genoemde zijn behandeling, (evaluatie van) behandeldoelen en de anamnese/diagnostiek
 • Slechts 6% van de respondenten zegt dat er in de behandeling geen aandacht is voor zingeving

Stellingen
 • De meeste respondenten vinden dat zij voldoende kennis, vaardigheden en tijd hebben om zingevingsvraagstukken of spirituele kwesties met de patiënt te bespreken
 • Iets meer dan de helft van de respondenten vindt dat het in de cultuur van de organisatie past om hier aandacht aan te besteden tijdens de behandeling en ruim een kwart is hier neutraal over
 • Een ruime meerderheid van de respondenten denkt dat aandacht voor zingeving of spiritualiteit leidt tot betere behandelresultaten

Gewenste ondersteuning
 • Respondenten geven aan ondersteuning te kunnen gebruiken om zingeving tijdens de behandeling beter vorm te geven
 • De meest genoemde manieren zijn het volgen van een cursus of opleiding en het als onderwerp bij intervisie bespreken