Samenvatting resultaten Online panel Akwa GGZ

Akwa GGZ heeft een online panel met inmiddels bijna 350 ggz-professionals. Doel van het panel is om de mening van ggz-professionals in te zetten voor het verbeteren van kwaliteit in de ggz.

Resultaten vragenlijst ggz-professionals in coronatijd

Belangrijkste bevindingen vragenlijst ggz-professionals in coronatijd
In onze eerste enquête, ggz en corona, hebben 71 respondenten van het panel hun mening over werken in coronatijd gegeven. Dit was de eerste enquête en het panel had daarom nog een geringe schaalgrootte.

Ondanks de voorkeur voor face-to-face contact wil ruim 70% van de respondenten ook in de toekomst gebruik blijven maken van digitale behandelvormen. Ggz-professionals zien zowel voor- als nadelen van digitaal behandelen. Veel organisaties hebben hun beleid aangepast, vooral het soort contact (face-to-face of digitaal) en het toepassen van hygiënemaatregelen van het RIVM zijn doorgevoerde aanpassingen.

Face-to-face versus digitaal behandelen tijdens corona
Het merendeel van de ggz-organisaties heeft in de onderzochte periode (mei tot en met juni) het beleid vooral digitaal te behandelen tijdens corona. De ggz-professional echter, geeft de voorkeur aan face-to-face behandelen, ook tijdens corona, ondanks de knelpunten die driekwart van de ggz-professionals hierbij ervaart. Het meest genoemde knelpunt is een onveilig gevoel bij de patiënt.

Slechts een klein deel van de respondenten vindt digitale behandeling een volwaardige vervanging van face-to-face contact. De meeste respondenten vinden digitaal behandelen alleen een geschikte behandelvorm als dit in combinatie met face-to-face contact plaatsvindt. Een ander deel vindt dit wél een goede vervanging maar alleen in geval van nood.

Vrijgevestigde ggz-professionals volgen vaker de keuze van de patiënt en ook behandelen zij tijdens corona vaker face-to-face dan ggz-professionals die bij instellingen werken. In de toekomst willen beide groepen vaker gebruik gaan maken van digitale behandelvormen.
Hieronder worden een aantal vragen uitgelicht.

Hieronder wordt een aantal vragen uitgelicht.

voor en nadelen digitaal behandelen
  • Verreweg de meeste ggz-professionals ervaren zowel voor- als nadelen van digitaal behandelen

Digitaal behandelen volwaardige vervanging face-to-face behandeling?
  • Slechts een klein deel van de respondenten vindt digitale behandeling een volwaardige vervanging van face-to-face contact
  • De meeste ggz-professionals vinden digitaal behandelen alleen een geschikte behandelvorm als dit in combinatie met face-to-face contact plaatsvindt

Toekomstbeeld digitaal behandelen
  • Het grootste deel van de respondenten wil ook na corona gebruik blijven maken van digitale behandelvormen
  • Ggz-professionals werkzaam in instellingen willen dit vaker dan vrijgevestigde ggz-professionals